Zdrojový kód – kódování

Způsob jak kódovat stránky, aby přispěli co nejvíce výsledkům v SEO je více. Postupem čau, jak se měnila povaha vyhledávačů, optimalizací stránek a potřeb uživatelů se vyčlenily prostředky, které ovlivňují výsledky tím správným směrem a prostředky, jejichž metody jsou, nebo je velmi pravděpodobné, že budou penalizovány.

Říká se jim etické a neetické metody optimalizace a solidní firma by neměla o neetických metodách ani přemýšlet.

Správné značky (tagy)

Protože zdrojový kód je jazyk, kterým vyhledávače mluví, je důležité, aby byl po syntaktické i sémantické stránce co nejvalidnější. Je to, jako když chcete budit profesionální dojem v cizině – musíte perfektně ovládat nejen gramatiku (syntax), ale i výslovnost a používat vhodnou slovní zásobu (sémantika).

Vhodně navržená struktura stránek

Se zdrojovým kódem souvisí také informační architektura webu. Správné odkazování mezi jednotlivými stránkami zajišťuje vyhledávači snadný přístup ke všem stránkám vašeho webu a tím se zvyšuje jeho kvalita.

Optimální a neměnné URL

Neméně důležité je vhodné pojmenovávání URL jednotlivých stránek. Pryč je doba, kdy každá url končila obligátním index.php a jednotlivé stránky se odkazovaly z databáze pouhým číselným značením záznamu.

Optimální a neměnné URL

Title je nadpis stránky, který má informovat uživatele o jejím obsahu. Stejně tak se na to dívají vyhledávací roboty a pokud se v title nachází vhodně zvolený název stránky, je to plus.

Destription a keywords

Toto je podobný případ jako u title. Chcete-li kvalitně optimalizovaný web, musíte si dát práci s vyplněním popisu každé stránky a jejích klíčových slov.